7/24 Saat
+90 541 393 33 29

Sitemiz Hakkında

Genel Kurallar

» Site Yaşam Rehberi
» Genel Bilgiler
» Blok Hizmetleri
» Vaziyet Planı
» Daire Planları
» Memnuniyet Politikamız

SİTE YAŞAM REHBERİ

AMAÇ ve  KAPSAM

Bu rehber toplu yaşam alanları ile ilgili mevzuat, Site yönetim Yönetim Planı ve daha önemlisi kat maliki ve sakinlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak daha temiz, daha güvenli ve daha kaliteli iyi bir ortamda yaşamanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Acarlar Sitesi 871 konut, 66 villa, 54 dükkandan oluşan toplam 991 bağımsız bölümden oluşmakta; Kat Mülkiyeti Kanunu, tapuya tescilli işletme planı, Genel Kurul Kararları, yürürlükteki yasa ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmektedir.
Sitede toplu yaşamın düzenini sağlamak, site kapsamındaki gayrımenkuller ile ortak alanların devamlılığının sağlanması  ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmesi için belli kurallarının olması ve bu kurallara yaşayanların uyması gerekmektedir.
Bu kurallara uyum; komşuluk hukukuna saygıyı, huzurlu, yeşil, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamayı, sosyalleşerek yaşamı daha anlamlı kılmayı, başta geleceğimiz olan çocuklarımız olmak üzere hepimize daha güvenli bir ortam yaratmakla kalmayacak aynı zamanda evlerimizin değerini de arttıracaktır.
Site sakinleri birbirlerine karşı Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler. 

Site sakinleri gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taşınmaz ile bunlardaki ortak yerlere ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları çerçevesinde, Site Yönetim planının emir ve yasaklarına, Genel Kurul, Site Yönetim Kurulu kararlarına tam olarak uymak ve ilgili personelin uygulamalarına yardımcı olmak zorundadırlar. 

Blok içi Ortak alanlar:

 1. Su sayaç dolapları, elektrik panoları, telefon ve çatı, asansör, hidrofor, ortak TV yayın dolapları yönetimin bilgisi olmadan açılmayacaktır.
 2. Ortak kullanım alanlarına, kazan dairelerine, çatı katlarına her türlü malzeme koymak yasaktır.
 3. Blok girişlerine ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve/veya hareketi engelleyecek şekilde çocuk arabası, bisiklet, saksı, ayakkabılık, portmanto vb. eşyaların bırakılmamalıdır. Yönetim planı ve İlgili mevzuat gereği ortak alanların sorumluluğu site yönetimine aittir
 4. Dairelerin kapılarının önüne kısa bir süre de olsa ayakkabı, terlik, şemsiye gibi eşyalar bırakılmamalıdır.
 5. Kapı önüne bırakılan/monte edilen/asılan tüm malzemeler (ayakkabılık, resim, heykel vb. dahil) atık malzeme olarak değerlendirilir, blok görevlileri tarafından kaldırılır
 6. Site sakinleri bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulundurulamaz.
 7. Diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarmak, tamirat yapmak,  sarsıntı yaratan, koku, duman toz çıkartan hareket ve işler yapılmaz
 8. Blok giriş ve sahanlıklarında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapışmaz yüksek sesle konuşulmaz.
 9. Blok giriş ve sahanlık duvarlarını temiz tutulmalıdır. Bu alanlara yönetimin onayı alınmadan ilan, tablo vb. asılmaz. Duvarları kirletecek şekilde yazı yazılmaz.
 10. Ortak alanlardaki her türlü teknik ve güvenlik sistemlerine sakinlerin müdahalesi güvenlik ve insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Tespit edilen aksaklıkların yönetime bildirilmesi gerekmektedir.
 11. Yangın tüpleri gerekli olmadıkça yerinden çıkarılmaz. Amaç dışında kullanılmaz.
 12. Site çalışanları tanımlanmış asli görevlerini yapmakla mükelleftir. Site sakinleri sitede görevli personeli, görevleri başında iken özel amaçları için kullanamazlar. Personel ile ilgili istek ve önerilerin doğrudan site yönetimine yapılması esastır. Özel talepler hizmetli tarafından karşılanmayacaktır.
 13. Çatılara doğal afet ve yangın dışında kesinlikle çıkılmamalıdır.

Bağımsız bölüm (Daire)Blok içi Onarımlar:

 1. Blok içi bağımsız bölümlerde binanın ana taşıyıcı sistemine zarar vermemek suretiyle tadilat yapabilir.
 2. Her türlü tadilat işinden önce site yönetimine bilgi verilmeli, Tadilat onay formu doldurulmalıdır.
 3. Daire içindeki onarımlar, hafta içinde 09:00-18:00 saatleri arasında yapılmalı, hafta sonu ve tatil günlerinde gürültülü tadilat yapılmamalıdır.
 4. Daire içi onarım işlerinin kısa sürede ve çevreye rahatsızlık vermeden bitirilmesine özen gösterilmeli ve onarım sırasında oluşan inşaat atıkları, onarımın tamamlanmasından sonra onarımı yapanlar tarafından çevreyi kirletmeyecek şekilde site dışına çıkarılmalıdır.
 5. Bağımsız bölüm sakinleri onarım için gelecek firma ve çalışanları ile ilgili araç plakalarını Site Yönetimine önceden bildirmeli ve güvenlik konusunda taviz verilmesi talep edilmemelidir.
 6. Yapılacak tüm inşaat tadilat ve tamirat çalışmaları için öncelikle site yönetiminin bilgilendirilmesi gerekmektedir.Tadilat sözleşmesinin hazırlanması kaydıyla tadilatların hafta içi 09.00-18.00 saatleri arası hafta sonu [Pazar hariç] 10.00-17.00 saatleri arası yapmaları gerekmektedir.Uymayanlar yönetim tarafından ikaz edilerek gerekli durumlarda yasal yaptırım uygulanacaktır.
 7. Tamirat, tadilat, taşeron hizmet vb. nedenlerle gelenler her zaman kimlik sorma işlemine tabi tutulacak ve siteye girmeleri hususunda bağımsız bölüm sakininden teyit alınacaktır.

Blok Dış Cepheleri:

 1. Blok ve villaların dış cepheleri ve balkonlar mimari yapıyı bozacak, Site genel görüntüsüne uymayan ve/veya genel görüntüyü bozabilecek şekilde değiştirilemez.
 2. Pencere veya balkonlar blok dış cephesi rengine uygun renkler ile boyanır, görsel bütünlüğü bozan farklı renkler kullanılmaz.
 3. Balkonlar sabit malzemelerile kapatılamaz. 
 4. Güvenlik amacı ile pencerelerin panjur ve diğer koruyucu malzeme ile kapatılması Site Yönetiminin iznine bağlıdır.
 5. Klima montajı ancak, projelerde belirlenmiş yerlere (balkon içlerinde) çirkin görüntü yaratmayacak şekilde yapılabilir.
 6. Bağımsız bölüm sakinleri, Site Yönetiminden bağımsız bölümlere takılacak klimalar ve klima dış üniteleri ile ilgili olarak yer konusunda onay almalıdır.
 7. Pencere önlerine konulacak sinekliklerin rengi, kullanılan pimapen rengi ile aynı olmalıdır.
 8. Dış cepheye uydu anteni takılmaz. Çatılara konacak antenler ve bunlar ile ilgili tamirler site yönetimin bilgi ve onayına tabidir.
 9. Kiralık veya Satılık Levhası asılmasında yönetim ofisine bilgi verilmeli, onay alınmalı ilan  malzemesinin boyutu en büyük 0.50mX1.5 m ebatlarında olalıdır.

Balkonlar:

 1. Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşya konulmamalı (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet, makine, dolap vs)
 2. Yoğun rüzgâr ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Site yönetimi balkonlarda bulunan ve güvenliği tehlikeye sokan eşyaların (saksı vb.) kaldırılmasını isteyebilir.
 3. Balkonlara ve balkon demirlerine çamaşır, havalandırma ve kurutma amaçlı halı, kilim asılmamalıdır. 
 4. Balkon ve pencerelerden temizlik bezi, masa örtüsü, halı, kilim, vs. silkelenmemelidir. 
 5. Balkonların mümkün olduğunca yıkanmaması, silinerek temizlenmesi, yıkanması durumunda alt bağımsız bölümlere suyun akmamasına dikkat edilmelidir. 
 6. Balkonlarda kullanılacak eşyaların genel görsel uyumu bozmaması, çevreyi rahatsız edecek göze hoş görünmeyen düzensizliklere izin verilmemesi gerekir. 
 7. Balkonlarda, Mimari bütünlüğe aykırı abartılı dekorasyonlardan kaçınılmalıdır.
 8. Balkon ve bağımsız bölüm içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemelidir. 
 9. Balkonlar da dolap konulması halinde sabit montaj yapılmamalı, dış cephe renk uyumuna dikkat edilmelidir.
 10. Çiçekler ancak balkon içlerine saksılarla konulmalı, balkon duvarları ve parapetlere saksı asılamalıdır.
Çöpler:

 1. Bloklar için çöp toplama saatleri Kış Aylarında 19:00-20:00 yaz aylarında ise 19:30-20:30 arasındadır. Çöplerin belirlenen saatlerden önce kapı önlerine çıkarılmaması gerekir. Çıkarılan çöplerin evsel atıkların sıvı sızdırmayacak şekilde poşetlenmesi ve poşetlerin ağzının bağlanması gerekir. Evsel atıklar ile geri dönüşümlü atıklar site sakinlerince ayrıştırılması beklenir.
 2. Daire içi yapılan tadilatlarda ortaya çıkan atıkların uzaklaştırma sorumluluğu ilgili sakine aittir.
 3. Geri dönüşüm atıklar gazete, kağıt, plastik, cam şişe v.b gibi atıklardır. Ayrı poşetlerde konulur ise hizmet görevli personeli genel çöp konteynırlarının içine ayrı ayrı koymaktadır.
 4. Kullanım dışı kalan eski eşya ya da sökülen sabit malzemelerin siteden uzaklaştırılması ilgili site sakinine aittir. Site yönetimine bilgi verilmesi halinde site yönetimi bu tür atıkların uzaklaştırılmasında yardımcı olur.

Yeşil Alanlar:

 1. Ortak alan ve yeşil alanlara dikilecek ağaçların türleri site yönetimi tarafından tespit edilir. Bu karara aykırı olarak ve gerek sitenin genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüşünü etkileyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç dikilemez. 
 2. Çiçekler koparılmamalı ve bitkilere zarar verilmemelidir.
 3. Ortak bahçe alanlarına site sakinleri tarafından herhangi bir bitki dikilmemelidir.
 4. Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır.
 5. Mevcut yeşil alandaki bitkiler kesinlikle sökülmemeli üretmek maksadı ile örnek alınmamalıdır.
 6. Bağımsız bölüm ve ortak mahallere doğal mimari ve estetik görünümü bozacak şekilde direk, levha, tabela, reklam panosu, uydu anteni ve benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı bayrak, şema asmak, aşırı ve rahatsız edici şekilde göz alıcı aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb şeyler kurmak yasaktır.

Otoparklar :

 1. Sitedeki trafiğin, otoparkların yönetimi başta Site Yönetiminin sorumluluğundadır. Bu konuda alınacak kararlara ve kurallara uyulmalıdır.
 2. Site sakinleri, araç park alanlarında araçlarını işaretlenmiş olan sarı çizgiler arasına özenle park ederek diğerlerinin hakkına tecavüz etmemek için özen göstermelidir.
 3. Birden fazla aracı olan site sakinleri sık kullanmadıkları araçlarını diğer komşuların araçlarını da düşünerek E 55 karşısında bulunan boş alana park etmeleri tavsiye edilir.
 4. Araç içindeki çöp ve kül tablaları sokaklara boşaltılmamalıdır.
 5. Site içinde araç yıkama, yağ değiştirme, çevreyi kirletici onarım ve paspas temizlikleri yapılmamalıdır.
 6. Site içinde park halindeki araçların çizilmesi (top, bisiklet v.b çarpmalar) darp edilmesine sebebiyet veren kişi ve kişiler, ebeveynleri ile birlikte sorumludurlar. Bu durumların oluşmaması için çocuklara gerekli bilinçlendirme ve eğitimin ebeveynleri tarafından verilmesi önem arz etmektedir.
 7. Otoparklardaki araçların camlarının kapalı bırakılmalı ve cep telefonu, dizüstü bilgisayar, vb. kıymetli eşyalar görünür şekilde bırakılmamalıdır.
 8. Otopark içindeki araçların üzerinde anahtar bırakılmaması, araç kapılarının araç terk edildiğinde kilitli bulundurulması hırsızlıklara karşı kişisel önlemler arasında değerlendirilmektedir.
 9. Araç anahtarları hiçbir nedenle sitede görevli güvenlik, temizlik ve teknik personele emanet edilmemeli, olası olaylar konusunda sorumluluk anahtarı teslim eden site sakinine ait olacağı düşünülmelidir.
 10. Araç park ederken ambulans, yangın aracı vb. acil durum araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde park edilmelidir.
 11. Bloklara geçiş sağlayan ara yollara park edilmemelidir.
 12. Tüm ziyaretçi ve diğer amaçlarla siteye gelen kişilerin davranış ve kurallara uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.
 13. Site içerisinde bütün araçlar için hız limiti azami 20 km’dir.Site içerisinde hızlı araç kullanmak, gece korna çalmak ve yüksek sesle müzik dinlemek yasaktır.

Evcil Hayvanlar:

 1.  Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak ancak komşuluk hukuku kuralların aykırı olmamak, ana taşınmazda bulunan diğer komşuları rahatsız etmemek şartı ile mümkündür. Evcil hayvanlar yönetim tarafından belirlenen yerler dışında gezdirilemez ve bağlanamaz.
 2. Evcil hayvanların çocuk oyun alanı ve havuza sokulması kesinlikle yasaktır.
 3. Evcil hayvanların uzun süre evde yalnız bırakılması hayvanda olumsuz etkiler yaratabilmekte ve gürültüye neden olmaktadır. Evcil hayvanların mümkün olduğu kadar evde yalnız bırakılmaması gerekir.
 4. Evcil hayvan dışkıları sahipleri tarafından toplanmalıdır.
 5. Site dahilinde evcil hayvanlar tasmasız gezdirilemez.
 6. Sitemiz içinde gruplar halinde bulunan sahipsiz köpeklerin istenmeyen olaylara sebep olmaması için Site sınırlarında Yönetimce belirlenen beslenme alanlarında beslenmesi gerekmektedir. Site sakinlerince site ortak alana konulacak mama ve yemek artıkları görevlilerce kaldırılacaktır.

 

Taşınma – Asansörlerin Kullanımı

 1. Sitemizden ayrılan kiracı veya ev sahibi olduğu takdirde, ilgili, Site yönetimine bilgi vermekle yükümlüdür. Sitemizden taşınacak sakinlerimiz taşınmadan önce her türlü ödentilerini ve aidat borçlarını ödedikten sonra taşınabilirler. Yönetimden ilişiğini kesmiyen sakinlerin taşınması için site içine nakliye kamyonu girişine izin verilmiyecektir. Taşınma saatleri hafta içi 09.00-18.00 hafta sonu[Pazar hariç]10.00-17.00 saatleri arasıdır.
 2. Asansörle eşya,yük taşımak kesinlikle yasaktır.Taşınması halinde doğacak hasar ve can kaybından taşıyan kişi sorumludur.
 3. Asansöre taşıyabileceğinden fazla insan binmesinden kişiler sorumludur.
 4. Çocukların yanlarında ebeveynleri olmadan asansöre binmesi tehlikeli ve yasaktır.
 5. Taşınmalarda ortak alanlara verilecek hasarlar daire sahibi veya taşıma firması tarafından karşılanacaktır.

Posta ve Kurye Hizmetleri:

Posta evrakları ve kurye paketlerinin teslimatı ilgli firmalar tarafından site sakinlerinin adreslerine yapılmaktadır. Bu  gönderilerin Güvenlik ve hizmetli personelce teslim alınması yasaktır.

Güvenlik İle İlgili Hususlar:

 1. Güvenlik personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve öneriler Site Yönetimine bildirilmelidir.
 2. Güvenlik personelinden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.
 3. Site ye yeni taşınan ya da siteden ayrılan sakinlerin Site yönetimi ve güvenlik birimini bilgilendirmesi gerekir.
 4. Güvenlik personelinden,  su, taksi çağırma vb. isteklerde bulunulmamalıdır.
 5. Gürültü gelen daireler tam olarak tespit edildikten sonra aranması için güvenliğe bildirilmelidir.
 6. Güvenlik personeli site yönetim planı ve yönetim kurulunda alınan kararları uygulamakla ve bu konularda uyarılarda bulunmakla yükümlüdürler.
 7. Blok giriş kapıları devamlı kapalı bulundurulacak, sakinler apartman giriş kapılarının anahtarlarını yanında bulunduracaktır. Blok dış kapılarının sakinler tarafından devamlı kapalı tutulması, site sakinlerinin can ve mal güvenliği bakımınından da önem arz etmektedir.                                  
 8. Güvenlik personeline emanet bırakma konusunda talepte bulunulmamalıdır.

Teknik hizmetler

Site ortak alanlarında elektrik, su, ortak tv yayını, park bahçe peyzaj işleri, site yönetimi bünyesinde çalışan teknik personelce verilmektedir. Ayrıca bağımsız bölümlerin ortak alanlar ile ilgili arıza ve tamiratları (su elektrik ve kalorifer tesisatı ortak uydu yayını vb) yine teknik hizmetler kapsamındadır.

Asansör, jeneratör hidrofor, kalorifer kazanı bakım ve onarımları site yönetimince uzman firmalarla yapılan sözleşmeler kapsamında yapılmaktadır

Çatı, dış cephe, blok içi ortak alanların inşaat işleri (tamirat, badana, boya, yalıtım vb) yine site yönetimince görevlendirilen taşeron firmalarca yürütülmektedir.

Site sakinlerinin tüm teknik konular hakkında şikayet istek ve taleplerini site yönetimine iletmeleri gerekmektedir.

Sitemize hizmet veren tesisat, elektrik, teknik elemanlarımıza şahsen ulaşılmamalı, herhangi bir arıza durumunda site yönetimine bilgi verilmelidir.

Yangına Karşı Güvenlik:

Yangın riskine karşı bloklarda yangın tüpleri bulundurulmaktadır. Yangın anında, görev başındaki güvenlik elemanları ve blok görevlileri ilk müdahaleyi yapacaklardır.

Yangın ihbarınızı da ALO İTFAİYE 110 Güvenlik 0212 342 25 73 Büyükdere İtfaiye 0212 242 18 61 nolu tefonlara yapmanız önemle rica edillir.

Aidat Ödemeleri:

 1. Site genel kurulunca onaylanan yıllık işletme projesine göre belirlenen aidatların ilgili ayın son gününe kadar ödenmesi gereklidir.
 2. Gecikmiş aidat borç bakiyelerine aylık %5 gecikme zammı uygulanmaktadır.
 3. İki aydan fazla gecikmeler için avukatımız aracılığı ile ihtar mektubu gönderilmekte akabinde hukuki takip başlatılmaktadır
 4. Aidat ödemeleri haricinde Yıllık işletme projesi dışında yapılacak harcamalar Blok sakinlerinin muvafakati alınarak Yönetim Kurulu kararı ile yapılmakta blok sakinlerinin hesaplarına ayrıca yansıtılarak tahsil edilmektedir. Aidat ve proje dışı harcamalar haricinde blok temsilcilerince ayrıca para toplanması yasaktır.

Çocuk Parkı:

 1. Çocuk oyun parkları ve spor aletleri alanlarında 6 yaşın altındaki çocuklar, yalnız başına refakatsiz bırakılmamalıdırlar
 2. Emniyet, sağlık, güvenlik ve kaza sorumluluğu ailenindir. Çocuk oyun alanı aletlerini 12 yaşından büyük çocuklar kullanamaz.
 3. Parklar Gün batımından sonra Güvenlik personelince kapatılır
 4. Oyun Parklarında bulunan oyuncak ve diğer aletlere zarar verilmemesi kullanım amacına göre kullanılması önemle rica olunur

Yerleşim Yeri Bildirimleri (İkametgahlar):

Sitede ikamet edenlerin sakinlerin kimlik ve adres bilgilerini site yönetiminde bulanan formları doldurmak suretiyle bildirmeleri, değişiklikleri 20 iş günü içinde  güncellemeleri gereklidir.

Site Yönetimi İle İlgili Hususlar:

 1. Siteye yeni taşınan sakinlerin site sakinleri bilgi formunu doldurup yönetime verilmesi gereklidir.
 2. Sitede görevli personelden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.
 3. Tatil veya başka amaçlarla uzun süre evinde olmayacak bağımsız bölüm sakinlerinin emniyet açısından gitmeden önce Site müdürlüğüne bilgi vermesi, mümkünse ulaşılabilecek adres ve telefonlarını bırakması tavsiye olunur.
 4. Ortak kullanım alanlarındaki sorunlar Site Yönetimine bildirilmeli ve  takip edilmelidir
 5. Sitede  oturan bağımsız bölüm sakinlerine Site Yönetimi olarak güvenlik, temizlik, bahçe işleri ve teknik işlerle ilgili hizmet verilecek, Yönetim olarak Site Yaşam Rehberindeki kurallara uyulması, yönetim personelinin siz Sayın Site Sakinlerine daha iyi bir hizmet vermesine olanak sağlayacaktır. 
Siteyi ilgilendiren konuların en kısa sürede ve sorunun büyümesini beklemeden paylaşılması hizmet kalitesini arttıracaktır. Site yönetim telefon numarası; 0212 342 04 50’dir.

 

 


AnasayfaSitemiz HakkındaYönetimHaberlerDuyurularGaleriİletişim

Tüm hakları saklıdır. Copyright All Reserved    PUBLIC