Emlak Vergisi ( 30.05.2016 )


Sayın Site Sakinleri;

Bilindiği üzere 6360 sayılı kanun ile İstanbul ili sınırları içinde kalan köy statüsünde bulunan yerleşim birimleri bağlı bulundukları ilçenin belediyesine mahalle olarak katılmış bulunmaktadır.Bu düzenleme ile sitemizin bağlı bulunduğu Zekeriyaköy, idari yapılanmada  mahalle statüsüne geçmiştir. İdari yapıda yapılan bu değişiklik nedeniyle Emlak vergisi kanunu ve belediye gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken vergi harç ve katılım payları 2014 yılı 2 ci taksidinden itibaren 5 yıllık muafiyet süresine tabi olmuştur.

Söz konusu muafiyetten faydalanmak ve 2014 yılı 2ci taksidinden itibaren yapılan ödemeleri iadesini talep etmek için ekte örneği verilen dilekçe ile Sarıyer Belediyesi Mali Hizmetler birimine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Sarıyer Belediyesi Mali hizmetler Biriminin adresi ve krokisini aşağıda bulabilirsiniz

Dilekçe örneğini e posta  ekinde bulunan dosyayı indirip baskı alabileceğiniz gibi, Site Yönetim ofisinde bulunan matbu dilekçeleri de kullanabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

 

Adres

Sarıyer Belediyesi

Mali Hizmetler Birimi

Maltız Deresi Sok. No:16 sarıyer