Bloklar


Blok içi Ortak alanlar:
» Su sayaç dolapları, elektrik panoları, telefon ve çatı, asansör, hidrofor, ortak TV yayın dolapları yönetimin bilgisi olmadan açılmayacaktır.
» Ortak kullanım alanlarına, kazan dairelerine, çatı katlarına her türlü malzeme koymak yasaktır.
» Blok girişlerine ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve/veya hareketi engelleyecek şekilde çocuk arabası, bisiklet, saksı, ayakkabılık, portmanto vb. eşyaların bırakılmamalıdır. Yönetim planı ve İlgili mevzuat gereği ortak alanların sorumluluğu site yönetimine aittir
» Dairelerin kapılarının önüne kısa bir süre de olsa ayakkabı, terlik, şemsiye gibi eşyalar bırakılmamalıdır.
» Kapı önüne bırakılan/monte edilen/asılan tüm malzemeler (ayakkabılık, resim, heykel vb. dahil) atık malzeme olarak değerlendirilir, blok görevlileri tarafından kaldırılır
» Site sakinleri bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulundurulamaz.
» Diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarmak, tamirat yapmak, sarsıntı yaratan, koku, duman toz çıkartan hareket ve işler yapılmaz
» Blok giriş ve sahanlıklarında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapışmaz yüksek sesle konuşulmaz.
» Blok giriş ve sahanlık duvarlarını temiz tutulmalıdır. Bu alanlara yönetimin onayı alınmadan ilan, tablo vb. asılmaz. Duvarları kirletecek şekilde yazı yazılmaz.
» Ortak alanlardaki her türlü teknik ve güvenlik sistemlerine sakinlerin müdahalesi güvenlik ve insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Tespit edilen aksaklıkların yönetime bildirilmesi gerekmektedir.
» Yangın tüpleri gerekli olmadıkça yerinden çıkarılmaz. Amaç dışında kullanılmaz.
» Site çalışanları tanımlanmış asli görevlerini yapmakla mükelleftir. Site sakinleri sitede görevli personeli, görevleri başında iken özel amaçları için kullanamazlar. Personel ile ilgili istek ve önerilerin » doğrudan site yönetimine yapılması esastır. Özel talepler hizmetli tarafından karşılanmayacaktır.
» Çatılara doğal afet ve yangın dışında kesinlikle çıkılmamalıdır.

Bağımsız bölüm (Daire)Blok içi Onarımlar:
» Blok içi bağımsız bölümlerde binanın ana taşıyıcı sistemine zarar vermemek suretiyle tadilat yapabilir.
» Her türlü tadilat işinden önce site yönetimine bilgi verilmeli, Tadilat onay formu doldurulmalıdır.
» Daire içindeki onarımlar, hafta içinde 09:00-18:00 saatleri arasında yapılmalı, hafta sonu ve tatil günlerinde gürültülü tadilat yapılmamalıdır.
» Daire içi onarım işlerinin kısa sürede ve çevreye rahatsızlık vermeden bitirilmesine özen gösterilmeli ve onarım sırasında oluşan inşaat atıkları, onarımın tamamlanmasından sonra onarımı yapanlar tarafından çevreyi kirletmeyecek şekilde site dışına çıkarılmalıdır.
» Bağımsız bölüm sakinleri onarım için gelecek firma ve çalışanları ile ilgili araç plakalarını Site Yönetimine önceden bildirmeli ve güvenlik konusunda taviz verilmesi talep edilmemelidir.
» Yapılacak tüm inşaat tadilat ve tamirat çalışmaları için öncelikle site yönetiminin bilgilendirilmesi gerekmektedir.Tadilat sözleşmesinin hazırlanması kaydıyla tadilatların hafta içi 09.00-18.00 saatleri arası hafta sonu [Pazar hariç] 10.00-17.00 saatleri arası yapmaları gerekmektedir.Uymayanlar yönetim tarafından ikaz edilerek gerekli durumlarda yasal yaptırım uygulanacaktır.
» Tamirat, tadilat, taşeron hizmet vb. nedenlerle gelenler her zaman kimlik sorma işlemine tabi tutulacak ve siteye girmeleri hususunda bağımsız bölüm sakininden teyit alınacaktır.

Blok Dış Cepheleri:
» Blok ve villaların dış cepheleri ve balkonlar mimari yapıyı bozacak, Site genel görüntüsüne uymayan ve/veya genel görüntüyü bozabilecek şekilde değiştirilemez.
» Pencere veya balkonlar blok dış cephesi rengine uygun renkler ile boyanır, görsel bütünlüğü bozan farklı renkler kullanılmaz.
» Balkonlar sabit malzemelerile kapatılamaz.
» Güvenlik amacı ile pencerelerin panjur ve diğer koruyucu malzeme ile kapatılması Site Yönetiminin iznine bağlıdır.
» Klima montajı ancak, projelerde belirlenmiş yerlere (balkon içlerinde) çirkin görüntü yaratmayacak şekilde yapılabilir.
» Bağımsız bölüm sakinleri, Site Yönetiminden bağımsız bölümlere takılacak klimalar ve klima dış üniteleri ile ilgili olarak yer konusunda onay almalıdır.
» Pencere önlerine konulacak sinekliklerin rengi, kullanılan pimapen rengi ile aynı olmalıdır.
» Dış cepheye uydu anteni takılmaz. Çatılara konacak antenler ve bunlar ile ilgili tamirler site yönetimin bilgi ve onayına tabidir.
» Kiralık veya Satılık Levhası asılmasında yönetim ofisine bilgi verilmeli, onay alınmalı ilan malzemesinin boyutu en büyük 0.50mX1.5 m ebatlarında olmalıdır.

Balkonlar:
» Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşya konulmamalı (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet, makine, dolap vs)
» Yoğun rüzgâr ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Site yönetimi balkonlarda bulunan ve güvenliği tehlikeye sokan eşyaların (saksı vb.) kaldırılmasını isteyebilir.
» Balkonlara ve balkon demirlerine çamaşır, havalandırma ve kurutma amaçlı halı, kilim asılmamalıdır.
» Balkon ve pencerelerden temizlik bezi, masa örtüsü, halı, kilim, vs. silkelenmemelidir.
» Balkonların mümkün olduğunca yıkanmaması, silinerek temizlenmesi, yıkanması durumunda alt bağımsız bölümlere suyun akmamasına dikkat edilmelidir.
» Balkonlarda kullanılacak eşyaların genel görsel uyumu bozmaması, çevreyi rahatsız edecek göze hoş görünmeyen düzensizliklere izin verilmemesi gerekir.
» Balkonlarda, Mimari bütünlüğe aykırı abartılı dekorasyonlardan kaçınılmalıdır.
» Balkon ve bağımsız bölüm içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemelidir.
» Balkonlar da dolap konulması halinde sabit montaj yapılmamalı, dış cephe renk uyumuna dikkat edilmelidir.
» Çiçekler ancak balkon içlerine saksılarla konulmalı, balkon duvarları ve parapetlere saksı asılamalıdır.

Çöpler:
» Bloklar için çöp toplama saatleri Kış Aylarında 19:00-20:00 yaz aylarında ise 19:30-20:30 arasındadır. Çöplerin belirlenen saatlerden önce kapı önlerine çıkarılmaması gerekir. Çıkarılan çöplerin evsel atıkların sıvı sızdırmayacak şekilde poşetlenmesi ve poşetlerin ağzının bağlanması gerekir. Evsel atıklar ile geri dönüşümlü atıklar site sakinlerince ayrıştırılması beklenir.
» Daire içi yapılan tadilatlarda ortaya çıkan atıkların uzaklaştırma sorumluluğu ilgili sakine aittir.
» Geri dönüşüm atıklar gazete, kağıt, plastik, cam şişe v.b gibi atıklardır. Ayrı poşetlerde konulur ise hizmet görevli personeli genel çöp konteynırlarının içine ayrı ayrı koymaktadır.
» Kullanım dışı kalan eski eşya ya da sökülen sabit malzemelerin siteden uzaklaştırılması ilgili site sakinine aittir. Site yönetimine bilgi verilmesi halinde site yönetimi bu tür atıkların uzaklaştırılmasında yardımcı olur.

Evcil Hayvanlar:
» Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak ancak komşuluk hukuku kuralların aykırı olmamak, ana taşınmazda bulunan diğer komşuları rahatsız etmemek şartı ile mümkündür. Evcil hayvanlar yönetim tarafından belirlenen yerler dışında gezdirilemez ve bağlanamaz.
» Evcil hayvanların çocuk oyun alanı ve havuza sokulması kesinlikle yasaktır.
» Evcil hayvanların uzun süre evde yalnız bırakılması hayvanda olumsuz etkiler yaratabilmekte ve gürültüye neden olmaktadır. Evcil hayvanların mümkün olduğu kadar evde yalnız bırakılmaması gerekir.
» Evcil hayvan dışkıları sahipleri tarafından toplanmalıdır.
» Site dahilinde evcil hayvanlar tasmasız gezdirilemez.
» Sitemiz içinde gruplar halinde bulunan sahipsiz köpeklerin istenmeyen olaylara sebep olmaması için Site sınırlarında Yönetimce belirlenen beslenme alanlarında beslenmesi gerekmektedir. Site sakinlerince site ortak alana konulacak mama ve yemek artıkları görevlilerce kaldırılacaktır.

Taşınma – Asansörlerin Kullanımı
» Sitemizden ayrılan kiracı veya ev sahibi olduğu takdirde, ilgili, Site yönetimine bilgi vermekle yükümlüdür. Sitemizden taşınacak sakinlerimiz taşınmadan önce her türlü ödentilerini ve aidat borçlarını ödedikten sonra taşınabilirler. Yönetimden ilişiğini kesmiyen sakinlerin taşınması için site içine nakliye kamyonu girişine izin verilmiyecektir. Taşınma saatleri hafta içi 09.00-18.00 hafta sonu[Pazar hariç]10.00-17.00 saatleri arasıdır.
» Asansörle eşya,yük taşımak kesinlikle yasaktır.Taşınması halinde doğacak hasar ve can kaybından taşıyan kişi sorumludur.
» Asansöre taşıyabileceğinden fazla insan binmesinden kişiler sorumludur.
» Çocukların yanlarında ebeveynleri olmadan asansöre binmesi tehlikeli ve yasaktır.
» Taşınmalarda ortak alanlara verilecek hasarlar daire sahibi veya taşıma firması tarafından karşılanacaktır.