Doğanın Güzellikleri İçerisinde Mutlu ve Huzurlu Bir Yaşam

Deprem Bilgilendirme ( 11.02.2023 )


 

09.02.2023

                                                                                                                                NO:22

Konu: Deprem Hakkında Bilgilendirme

Değerli Site Sakinlerimiz,

Yönetim Kurulumuz, yaşanan deprem felaketi sonrasında deprem bölgesine yardım faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra bölgemizde olası bir deprem durumunda sitemizde bulunan binaların durumu, deprem sırasında ve sonrasında yapılacak işler, çalışmalar ve şimdiden alınacak tedbirler konusunda yoğun bir çalışma içindedir.

Yardım faaliyetleri, Sarıyer Belediyesi koordinasyonunda yürütülmekte olup, birçok komşumuz ve tüm çalışanlarımız örnek bir dayanışma içinde çalışmaktadırlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Son 3 günde 219 komşumuzdan gelen yardımlar, 200 yardım kolisine yerleştirilmiş, 4  kamyonet ile Sarıyer Belediyesi afet merkezine gönderilmiş olup, yardımlarımız afet bölgesine ulaştırılmıştır.

Ayrıca 2 personelimiz gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 9 Şubat Perşembe günü Hatay da afet bölgesine intikal etmişlerdir.  Onlara  başarılar diliyoruz

Yönetim ve Denetim Kurulu deprem felaketinin meydana geldiği 6 Şubat Pazartesi akşamı olağanüstü toplanarak bu süreci yönetmek üzere bir çalışma grubu oluşturulmasına karar vermiştir. Bu grupta site sakinlerimizden  İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim görelisi Doç. Dr. Yıldırım Güngör, İnşaat Mühendisi Ali Paşa İslamoğlu, Emekli Tuğgeneral Erdal Ege, ISO 9001 baş denetçisi ve Sivil toplum kurumları danışmanı Yeşim Sinanoğluları, Süreç yönetimi ve uyum uzmanı İlhan Dallıağ ve iletişim danışmanı Çetin Ali Aytaç yer almışlardır. Sitemizin alt yapı ve üst yapısı konusunda tüm bilgilere hakim ve sitemizin inşası süresince şantiye müdürü olarak görev yapmış olan yönetim kurulu üyemiz Hakan Koyuncu da bu grubun çalışmalarını koordine edecektir.

Çalışma grubun yaptığı ilk toplantıda aşağıdaki konularda mutabık kalmıştır.

 • Sitede bulunan binaların depreme dayanaklılığı konusunda elimizde hazır bulunan  uzmanlarca hazırlanmış raporların somut bilgi ve verilerinin site sakinleri ile paylaşılması,
 • Uygulanmakta olan toplam kalite yönetimi sistemi içinde yer alan Acil durum prosedürünün uygulaması geliştirilmesi,
 • Deprem farkındalığı oluşturmak üzere gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Site ortak alanlarında deprem konteynırları konması, bloklara siren ve acil irtibat sistemleri yerleştirilmesi,
 • Acil durumlarda görevli personel ile birlikte çalışmak üzere site sakinlerinden gönüllü çalışma ekipleri oluşturulması bunların eğitimi,
 • Yapılan çalışmalara site sakinlerinin katılımı ve faaliyetler konusunda bilgi akışının sağlanarak oluşması muhtemel bilgi kirliliği ile mücadele edilmesi,

Çalışma grubunun faaliyetleri sürekli, kapsamlı ve detaylı olacağından süreç içinde gündeme gelecek diğer konular ayrıca değerlendirilecek olup site sakinleri ile paylaşılacaktır.

Öncelikle, hali hazırda elimizde mevcut olan bilimsel çalışmalar ve raporlar hakkında sizleri kısaca aydınlatmak istiyoruz.

Sarıyer Olası Deprem kayıp tahminleri raporu

Sarıyer Zekeriyaköy bölgesinin olası bir depremde maruz kalacağı riskler, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Haziran 2020 de İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi kapsamında ilçelere özel “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda İstanbul’daki 39 ilçeye ait deprem tehlikesi ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizleri üretilmiş ve ilçelere özel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

Bu raporlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz/

Olası deprem kayıpları projesi kapsamında 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için elde edilen deprem kayıp tahminleri her bir ilçe için üstyapı ve alt yapı hasarları, can kayıpları, yaralı sayısı tahminleri yol kapanma analizleri ve geçici barınma ihtiyaçları hesaplanmıştır. Bu raporlarda sunulan sonuçlar tekil binaların performansı ile ilgili bilgi içermemektedir. Kayıp tahminleri deprem mühendisliği literatüründe yer alan analitik çalışmalara veya deneyimlerden yararlanarak oluşturulmuş deneysel modellere dayanmaktadır.

Sarıyer olası deprem kayıp tahminleri çalışmasına göre; Sarıyer’de olası 7.5 büyüklüğünde deprem olması halinde Sarıyer sınırlarında bulunan tüm binaların %80’i kadarı zarar görmeyeceği tahmin edilmiştir. Zekeriyaköy Mahallesi özelinde çok ağır, ağır ve orta hasarlı bina sayısı ise 112 adet olabileceği öngörülmüştür. Aynı çalışmada yer alan can kaybı ve yaralanma tahminlerine göre, can kaybının olmayacağı görülmektedir.

Sitenin Jeoteknik temel ve üst yapı etüdü

17 Ağustos 1999 depremi sonrasında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Eylül 1999 da hazırlanan jeolojik ve temel üst yapı etüdü raporuna göre sitemizin yer aldığı 226 nolu parselin kaya koşulları ve davranışı, temel araştırma ve kazılarında yapılan gözlem ve laboratuvar testlerine ilişkin veriler ve bina statik ve betonarme projeleri esas alınarak incelenmiştir.

Raporda:

 • Sitede bulunan yapıların temel kayasına oturtulduğu ve bu alanda kitle hareketinin bulunmadığı,
 • Binaların oturduğu kaya kütlesinin Trakya formasyonunda kumtaşı sil taşı ve kil taşıdan oluştuğu dayanım parametresine göre orta ve sağlam olduğu,
 • Jeoteknik incelemelere göre bina temel kayalarının taşıma gücü ve yamaç duyarlılığı sorununun olmadığı bu nedenle bütünüyle yerleşime uygun alan içinde olduğu,
 • Bina temel tiplerinin radye ve mütemadi temel tipinde olduğu emniyet gerilme değerinin güvenli bir emniyet gerilmesi değeri içinde olduğu,
 • Blokların bulunduğu sahanın gerek sağlam kaya yapısı gerekse Kuzey Anadolu fay hattına olan uzaklığı nedeniyle bu bölgede beklenen en büyük şiddetteki depremin 5.5-6.5 büyüklüğünde hissedilebileceği,
 • Sahadaki temel kaya tabakalarının muhtemel bir deprem sırasında sıvılaşma göçme ve aşırı oturuma yol açarak mukavemet kaybına uğraması olasılığının olmadığı,
 • Yapıların perde çerçeve sitemine göre projelendirildiği, tünel kalıp sistemi kullanılarak yapıların depreme karşı dayanıklılığın artırtıldığı,
 • Binalarda kullanılan betonun projelerde BS20 olarak göz önüne alınmasına rağmen imalatta hazır beton kullanılarak proje değerinin üzerinde BS25 beton kalitesine ulaşıldığı, kullanılan demirin ise S420 betonarme çeliği olduğu belirtilmiştir.

 

Yukarıda kısaca özetlenen 2 rapora ilave olarak sitemizde bulunan yapıların statik hesaplarının ve statik projesinin sektörün saygın Uzman İnşaat Mühendisi İrfan BALİOĞLU tarafından yapılmış olduğu bilgilisini de paylaşmak isteriz.

Ayrıca 25 Eylül 2019 tarihinde merkezi Silivri açıklarında olan ve 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası sitemiz bloklarının temelleri inşaat mühendisleri tarafından incelenmiş yapıların bu depremden hiçbir şekilde etkilenmediği tespit edilmiştir.

Son olarak her ne kadar site yönetiminin sorumluluk alanı dışında kalsa da, Doğa Kolejinin yer aldığı binanın depreme dayanıklı olup olmadığı hususunda 02.01.2023 tarihinde yapılan bir çalışmaya göre binanın 2018 yılı deprem yönetmeliğine uygun olduğu, herhangi bir güçlendirmeye ihtiyaç duyulmadığı, özel eğitim kurumu olarak kullanılmasının mevcut taşıyıcı sistem güvenliğini değiştirmeyeceği, sağlam ve dayanıklı olduğu, statik açıdan bir sakınca oluşturmayacağı tespit edilmiştir.

Deprem risklerine karşı alınacak tedbirler ve eylemler

Deprem risklerini azaltma eylemleri planlanırken temel yapı ölçeğinde değil, parsel bazlı yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Üst yapı odaklı çözümlerin yanında alt yapı sistemlerinin de sorgulanması ve dayanıklı nitelikte olması bütüncül bir çözüm için vazgeçilmezdir.

Yapısal eylemlere ek olarak site sakinlerimize ve personelimize verilecek eğitimler, farkındalık, görünürlük çalışmaları ile afet riski farkındalığının ve bireysel olarak önlem seviyelerinin arttırılması riskin azaltılmasında kritik önceliğe sahip olacaktır.

Bilgilerinize önemle sunarız

 

Saygılarımla

Dr. Şahin Aslantaş

Yönetim Kurulu Başkanı